Schoolraad

De huidige legislatuur van de schoolraad loopt tijdens dit schooljaar ten einde. Binnenkort zijn er dus nieuwe selecties en verkiezingen voor de samenstelling van die schoolraad. De schoolraad bevat 3 personeelsleden, 3 ouders en 2 coöptaties. De voorbije 2 legislaturen konden we telkens rekenen op een vooruitstrevende schoolraad die veel zaken in een goede en vernieuwende richting stuurde. Wilt u meer info of wenst u zich kandidaat te stellen, neem dan gerust contact op met de directie.

 

Bingel en Kweetet

In de schoolagenda vindt u de inloggegevens die uw kind kan gebruiken om in te loggen op Bingel en Kweetet. Hiermee kan uw kind op elke computer of tablet met internettoegang oefeningen maken op wat hij of zij in de klas heeft geleerd. Deze online-oefenplatformen zijn er als vrijblijvende en extra inoefening van de leerstof.

 

Niveaulezen

Het niveaulezen in heterogene groepjes werd een tijdje geleden opgestart. Hierbij wordt ingespeeld op het technisch lezen, leesplezier, tempo en creatief lezen.Veel succes en vooral (lees)plezier aan alle leerlingen.

 

Heropening 3e lj. - 4e lj. en 5e lj.

Beste ouder,

Beste,

 

Na de succesvolle opstart van het 1ste, 2de en 6de leerjaar op 15 mei en de kleuters gisteren is er voor de heropening van de overige klassen een datum bepaald.

 

Met blijdschap kunnen wij u meedelen dat de heropstart voor het 3de , 4de en 5de leerjaar voorzien is op maandag 8 juni 2020.

Het betreft een voltijdse opstart van alle klassen, ook voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar.

Dit is een ambitieuze heropstart, die gezien de extra regels en richtlijnen heel wat inspanningen vergen van iedereen.

 

Enkele van de richtlijnen zijn;

Heropening school

Dank aan alle ouders om de gemaakte afspraken na te leven. Zo konden de lessen vandaag veilig herstarten voor L1, L2 en L6. Bij de herstart maakte onze school tijd voor de emoties en de zorgen van uw kind(eren). De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is uiterst belangrijk en zullen we dan ook op elk moment consequent nastreven.

Heropening school vanaf vrijdag 15-5-2020

Beste ouder,

 

Zopas kregen wij groen licht om de school te heropenen met een proefdag op vrijdag 15-5-2020 en een doorstart vanaf maandag 18-5-2020.

 

Het plan inzake veiligheid en hygiëne kreeg een positief advies.

 

Op deze link krijg je een filmpje te zien hoe dit in zijn werk gaat.

Deze film werd opgenomen door onze scholengroep.
Het lijkt me aangewezen om dit samen met uw kind vooraf te bekijken wanneer uw kind vrijdag heropstart.

Ter herinnering:

 

! Ingang School 1ste - 2de - 6de leerjaar : Parking Vlaskouter

 

! Ingang overige Opvang (met vooraf inschrijven) :         

Heropstart 15/05

Beste ouder,

Beste,

 

Voor de heropstart van de scholen met een proefdag op 15 mei 2020 bereiden wij volop een plan voor die beantwoordt aan de veiligheids- en hygiënevoorschriften.

Bij een positief advies van de preventiediensten kunnen wij deze herstart maken. Onderstaande info heeft dus nog steeds een voorbehoudend karakter.

 

Meest gestelde vragen door ouders:

 

  • Hoe organiseert de school dit?

Er worden 2 strikt gescheiden groepen gemaakt : nl. een schoolwerking en een opvangwerking.

Deze 2 groepen werken, eten of spelen niet samen.

De schoolwerking (1ste , 2de en 6de leerjaar) gaat door in de lagere school met een aparte ingang langs De Vlaskouter.

Thuisonderwijs Corona : pre-teaching De Boomgaard

Beste ouder,

Het zijn opmerkelijke tijden en uiteraard staan wij als school te popelen om het normale schoolleven terug op te nemen.

Helaas moeten we nog even wachten en hebben we nog niet echt een vooruitzicht op heropstart …

 

Vanaf volgende week wordt er tijdens deze Coronatijden een aanbod van nieuwe leerinhouden voorzien. (Pre-teaching)

Deze leerinhouden worden weergegeven via de bestaande klasblogs.

Er is praktisch iedere schooldag een update om te raadplegen.  Indien u vragen hebt kunt u mailen naar de klastitularis van uw kind.

 

Heel wat inspanningen worden momenteel geleverd door ons schoolteam om dit samen te realiseren.

Uiteraard is het zo dat wij op deze manier nooit de leereffecten van een echte klas kunnen evenaren.

Gevolgen covid - 19

We beleven momenteel een ongeziene crisis waar wij ook als school zo goed als mogelijk pogen mee om te gaan. Geschorste lessen, herhalingsleerstof op afstand, …

Veel vragen en niet altijd even duidelijke antwoorden. We hopen net als u dat we het ‘gewone’ leven en het gewone schoolleven spoedig kunnen hervatten.

Alleen weten we nog niet wanneer en hoe dit zal gebeuren…

Enkele zekerheden;

  • Het schoolfeest van zaterdag 9 mei 2020 zal niet doorgaan. Het is sowieso niet aangewezen om met vele honderden mensen samen feest te vieren over een goede maand.

 

  • We kregen het bericht van het bisdom dat alle communies (Vormsel, 1ste communie) voor dit schooljaar afgelast worden.

Vormsel:

Inschrijvingsdocument opvang school : Paasvakantie

Inschrijvingsdocument opvang school : Paasvakantie

! om gebruik te maken van de opvanginitiatieven op school moet u tewerkgesteld zijn in de cruciale sector én moeten alle andere mogelijke eigen initiatieven uitgeput zijn.

U blijft dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om een eigen alternatief te voorzien.

- Inschrijven kan voor de week van 6-04 t.e.m. 10-04 tegen ten laatste vrijdag 3 april om 12 uur.
Dit geeft ons als school de kans om vrijwilligers te zoeken om deze opvang te organiseren.
- Inschrijven voor de week van di. 14-04 t.e.m. vr. 17-04 tegen ten laatste vrijdag 17 april om 12 uur.

- Wij vragen u om bij eventuele inschrijving om een werkattest van beide ouders voor te leggen.

Pagina's