Gevolgen covid - 19

We beleven momenteel een ongeziene crisis waar wij ook als school zo goed als mogelijk pogen mee om te gaan. Geschorste lessen, herhalingsleerstof op afstand, …

Veel vragen en niet altijd even duidelijke antwoorden. We hopen net als u dat we het ‘gewone’ leven en het gewone schoolleven spoedig kunnen hervatten.

Alleen weten we nog niet wanneer en hoe dit zal gebeuren…

Enkele zekerheden;

  • Het schoolfeest van zaterdag 9 mei 2020 zal niet doorgaan. Het is sowieso niet aangewezen om met vele honderden mensen samen feest te vieren over een goede maand.

 

  • We kregen het bericht van het bisdom dat alle communies (Vormsel, 1ste communie) voor dit schooljaar afgelast worden.

Vormsel:

Het vormsel vindt plaats tussen half september en begin november 2020, op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen.
De parochies zullen zo snel als mogelijk, uiterlijk tegen 1 juni, de nieuwe datum communiceren. De parochies zullen ook informeren over de verdere bescheiden voorbereiding.

Eerste communie:

De eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met de school zelf bepaald. De parochies en de scholen zullen zo snel als mogelijk de nieuwe datum communiceren. De eerste communie kan gedurende heel het komende schooljaar (september 2020 - mei 2021) georganiseerd worden.

 

  • Het feest Vrijzinnige jeugd – 6de leerjaar (zaterdag 21 maart 2020) wordt eveneens uitgesteld.  Meer info volgt nog wat er vanaf september kan volgen.

 

  • Bosklassen 5de en 6de leerjaar: De bosklassen werden initieel gepland in volle Corona-tijdperk een 2-tal weken geleden. We konden een vooruitgeschoven datum bekomen (8 – 11 juni 2020)

Momenteel is het nog veel te vroeg om te weten en te voorspellen of dit op deze datum kan doorgaan. Hier houden we nog enige hoop op…

 

  • Alle oudercontacten, vergaderingen, info-avonden werden reeds voor onbepaalde tijd opgeschort. Ondertussen werd beslist dat het Lenterapport voor de lagere school ook niet doorgaat. Het lijkt ons niet opportuun om een evaluatie te doen terwijl de kinderen al weken geen les krijgen. Dit rapport wordt ingeschoven in de evaluatie van juni.

 

Mocht u toch nog vragen hebben omtrent de school of uw kind, kan u uiteraard bellen tijdens de schooluren op: 056/71 36 53

 

Met vriendelijke groet,

Stefaan Carpentier
Directie 

Basisschool De Boomgaard

Nieuws categorie: belangrijk