De school waar uw zoon/dochter is ingeschreven wordt begeleid door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ‘Mandel en Leie’.

Waarvoor kunt u bij het centrum voor leerlingenbegeleiding terecht?
Het CLB ondersteunt ouders, leerlingen en school op vlak van:

  • Leren en studeren,  bijvoorbeeld  door het geven van advies bij leermoeilijkheden, bij leren leren,...
  • Onderwijsloopbaan, bijvoorbeeld door het geven van advies bij het maken van de juiste studiekeuze,...
  • Preventieve gezondheidszorg, bijvoorbeeld via medisch onderzoek, via het toedienen van vaccinaties, door het geven van advies over gezonde leefgewoontes,...
  • Psychologische en sociale begeleiding bij sociale en emotionele problemen van leerlingen

Een aantal van onze opdrachten hebben een verplicht karakter.Dit is het geval voor de medische onderzoeken, de maatregelen tegen het verspreiden van bepaalde besmettelijke ziektes  en voor de begeleiding van leerplichtproblemen (spijbelaars).

Het CLB heeft tenslotte een rol bij het informeren van ouders, leerlingen en school over het Vlaams onderwijsaanbod, over de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt en over de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

De begeleiding door het CLB is kosteloos!!

Openingsuren

Maandag 8.30 uur – 12.00 uur 13.00 uur – 16.30 uur
Dinsdag 8.30 uur – 12.00 uur 13.00 uur – 16.30 uur
Woensdag 8.30 uur – 12.00 uur 13.00 uur – 16.30 uur
Donderdag 8.30 uur – 12.00 uur 13.00 uur – 16.30 uur
Vrijdag 8.30 uur – 12.00 uur 13.00 uur – 16.30 uur

Op afspraak kan u ook na 16.30 uur bij ons terecht.

Contactgegevens

Het CLB-team dat de school begeleidt is gevestigd in de hoofdzetel van ons CLB, Bruyningstraat 20, 8510 Marke.

U kunt zich met uw vragen richten tot:

  • Mevr. Kirby Roelens, psycho-pedagogisch werker
  • Mevr. Sarah Maxy, maatschappelijk assistent
  • Mevr. Katrien Maes, paramedisch werker
  • Mevr. Hilde Roose, arts

 

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer: 056/22.56.61

Ons e-mailadres: clb.kortrijk@g-o.be

Meer informatie over onze werking vindt u op onze website: www.clbkortrijk.be